ПРАЦІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

Хімічні науки

Архів / Том LXX 2022 р.

Автор Назва Сторінки

Денис МАЗУР, Ярослав КУРИСЬ, Вячеслав КОШЕЧКО, Віталій ПОХОДЕНКО

ЕФЕКТИВНИЙ ЕЛЕКТРОКАТАЛІЗАТОР ВИДІЛЕННЯ ВОДНЮ З ВОДИ НА ОСНОВІ ДОПОВАНИХ ВАНАДІЄМ Mo2C, Mo2N ТА ВІДНОВЛЕНОГО ОКСИДУ ГРАФЕНУ 7-15

Едуард ЛИСЕНКОВ, Микола ГИЛКО, Вікторія БІЛА

ВПЛИВ НЕКОВАЛЕНТНОЇ МОДИФІКАЦІЇ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛІЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ НА ЇХ РОЗПОДІЛ У ПОЛІМЕРНІЙ МАТРИЦІ 16-25

Юлія СТЕЦІВ, Михайло ЯЦИШИН, Олександр РЕШЕТНЯК

ШИРИНА ЗАБОРОНЕНОЇ ЗОНИ ТА ПОКАЗНИК ЗАЛОМЛЕННЯ ПОЛІАНІЛІНУ 26-42

Олена АKCІМЕНТЬЄВА-КРАСНОПОЛЬСЬКА

МЕТАЛООРГАНІЧНІ МАГНЕТИКИ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСІВ ЗАЛІЗА З 1-НІТРОЗО-2-НАФТОЛОМ 43-52

Микола МОРОЗ, Павло ДЕМЧЕНКО, Мирослава ПРОХОРЕНКО, Богдан РУДИК, Людмила СОЛЯК, Оксана МИСІНА, Орест ПЕРЕВІЗНИК, Олександр РЕШЕТНЯК

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПОЛУКИ AgGaGe3Se8 ЗА Т≤500 К, ВСТАНОВЛЕНІ МЕТОДОМ ЕРС 53-61

Інна ІВАЩЕНКО, Валентина КОЗАК, Любомир ГУЛАЙ, Іван ОЛЕКСЕЮК

КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА СПОЛУК AgGa2Se3Cl(Br) 62-68

Наталія ДОМІНЮК, Галина НИЧИПОРУК, Василь ЗАРЕМБА

ВЗАЄМОДІЯ КОМПОНЕНТІВ У СИСТЕМАХ R2T2In1-xGax (R = La, Ce; T = Ni, Cu) 69-78

Ольга ГУЛАЙ, Василина ШЕМЕТ, Тетяна ФУРС

РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНІ МЕТАЛИ ЯК КРИТИЧНА СИРОВИНА. КОРОТКИЙ ОГЛЯД. 79-89

Володимир ДУТКА, Галина МІДЯНА, Юрій ДУТКА, Олена ПАЛЬЧИКОВА

N-ОКИСНЕННЯ ХІНОЛІНУ ПЕРОКСИКИСЛОТАМИ В РІЗНИХ ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКАХ 90-101

Наталія СЛИВКА, Леся САЛІЄВА, Сергій ГОЛОТА, Елла КАДИКАЛО, Лариса МАРУШКО, Михайло ВОВК

СИНТЕЗ ТА АНТИЕКСУДАТИВНА АКТИВНІСТЬ N-ОКСИДІВ 4-ПІРИДИНІЛОКСИЗАМІЩЕНИХ (БЕНЗ)ІМІДАЗО[2,1-b][1,3]ТІАЗИНІВ 102-109

Володимир ДУТКА, Наталя ОЩАПОВСЬКА

ТЕРМІЧНИЙ РОЗКЛАД ПЕРОКСИДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ У ПОЛІМЕРАХ 110-118

Вячеслав ПРОЦЕНКО, Лариса ПАВЛЕНКО, Олександр СУХАЦЬКИЙ, Тетяна БУТИРІНА, Фелікс ДАНИЛОВ

ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО СПЛАВУ НІКЕЛЬ-ЗАЛІЗО З ЕЛЕКТРОЛІТУ НА ОСНОВІ НОВОГО ТИПУ ЙОННИХ РІДИН – НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ЕВТЕКТИЧНОГО РОЗЧИННИКА 119-127

Оксана ГЕРЦИК, Мирослава КОВБУЗ, Наталія ПАНДЯК, Мирослава ТАШАК

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ НА МЕТАЛАХ 128-137

Ірина ІВАНЕНКО, Юрій ФЕДЕНКО, Анна СТЕПАНОВА, Олена БИЦЬ

СИНТЕЗ ТИТАН (IV) ОКСИДУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В АДСОРБЦІЙНИХ І ФОТОКАТАЛІТИЧНИХ ВОДООЧИСНИХ ПРОЦЕСАХ 138-150

Світлана ГАЛАЙЧАК, Мирослав ГОЛОВЧУК, Богдан ДАЦКО, Михайло ЯЦИШИН, Сергій КОРНІЙ

МОРФОЛОГІЯ ТА ТЕРМІЧНА СТІЙКІСТЬ СИНТЕТИЧНОГО ЦЕОЛІТУ, МЕХАНОХІМІЧНО МОДИФІКОВАНОГО КАТІОНАМИ Ca, Zn I Mn(II) 151-158

Лілія БАЗИЛЯК, Андрій КИЦЯ, Павло ЛЮТИЙ, Орест КУНТИЙ, Алла ПРОКОПАЛО, Олена КАРПЕНКО

СИНТЕЗ ТА АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ КОЛОЇДНИХ РОЗЧИНІВ БІКОМПОНЕНТНИХ НАНОЧАСТИНОК Ag/CuO СТАБІЛІЗОВАНИХ РАМНОЛІПІДОМ 159-168

Мирослав ХОМА, Світлана ГАЛАЙЧАК, Богдан ДАЦКО, Мар’ян ЧУЧМАН

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ НАВОДНЮВАННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ РІЗНОЇ СТРУКТУРИ У СІРКОВОДНЕВИХ СЕРЕДОВИЩАХ 169-176

Сергій КУРТА, Анна РЕГА, Лілія ЯРЕМЧУК, Анастасія АЛІЄВА

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПВХ КОМПОЗИЦІЙ І МЕХАНІЗМУ ДІЇ В НИХ ПРОМИСЛОВИХ АНТИПІРЕНІВ НА ОСНОВІ Sb2O3 177-187

Марія-Божена ТУНСЬКА, Зіновія ШПИРКА, Лариса КОВАЛЬЧУК

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ-МАГІСТРІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 188-199

Володимир ДУТКА

ДО ЮВІЛЕЮ ОЛЕНИ ІГОРІВНИ АКСІМЕНТЬЄВОЇ 203-209

Онуфрій БАНАХ

ДОЦЕНТ ФЕДІР ДЕРКАЧ – ПЕРШИЙ ДЕКАН ХЕМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЛНУ 210-218

Онуфрій БАНАХ

ПАМ’ЯТІ ДОЦЕНТА ОЛЕКСАНДРА КОМЛЄВА 219-227

Галина МІДЯНА, Любов ОПЕЙДА

ЙОСИП ОПЕЙДА – ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ І ПЕДАГОГ В ГАЛУЗІ ХІМІЇ 228-233