ПРАЦІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

Хімічні науки

ПРАЦІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

ISSN: 2708-2350

Збірник ПРАЦІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА ХІМІЧНІ НАУКИ – видання, метою якого є висвітлення та поширення знань вітчизняних та закордонних авторів з актуальних науково-практичних міждисциплінарних проблем хімії, висвітлених в оригінальних експериментальних дослідженнях та оглядах літератури з актуальних питань і проблем фундаментальних та прикладних хімічних наук. Збірник видається з 1897 р. (як Збірник математично-природописно-лікарської секції НТШ (1897-1939)) і був першим українським науковим журналом з природничо-математичних наук. У 1997 р. відбулося відновлення видання з виокремленням хімічних наук та присвоєння статусу фахових видань, в якому публікуються результати дисертаційних досліджень. Статті, які публікуються, проходять фахову рецензію. З 2013 року збірник Праці НТШ індексується в наукометричній базі даних Index Copernicus International Journals Master List. З 29 червня 2021 року серія "Хімічні науки" входить до переліку фахових видань України категорії «Б». Збірник розсилається за списком обов’язкового розсилання періодичних видань, серед яких Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського, а також у бібліотеки вищих навчальних закладів та провідних установ НАН України.

Засновники: Наукове товариство імені Шевченка, Західний науковий центр Національної академії наук України і міністерства освіти та науки України

Рік заснування: 1897

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16781-5353Р від 21.05.2010 р.

Голова редакційної колегії:
Роман КУШНІР академік НАН України, д.ф.-м.н., професор, Голова Наукового товариства ім. Шевченка

Заступники голови редакційної колегії:
Роман ГЛАДИШЕВСЬКИЙ академік НАН України, д.х.н., професор
Ростислав СТОЙКА чл.-кор. НАН України, д.б.н., професор

Головний редактор: Олександр РЕШЕТНЯК д.х.н., професор

Заступники головного редактора:
Лідія БОЙЧИШИН д.х.н., доцент
Оксана ГЕРЦИК к.х.н., доцент

Редакційна колегія:
Олена АКСІМЕНТЬЄВА д.х.н., професор
Володимир БАБІЖЕЦЬКИЙ д.х.н., ст. досл.
Лілія БАЗИЛЯК к.х.н., ст. досл.
Микола БЛАЖЕЄВСЬКИЙ д.х.н., професор
Ольга ГУЛАЙ д.пед.н., професор
Лілія ДУБЕНСЬКА к.х.н., доцент
Володимир ДУТКА д.х.н., професор
Ольга ЄЗЕРСЬКА к.х.н., професор
Ігор ЗАВАЛІЙ чл.-кор. НАН України, д.х.н., професор
Ярослав КАЛИЧАК д.х.н., професор
Малгожата КАРОЛЮС д.габ.
Андрій КИЦЯ д.х.н., ст. досл.
Мирослава КОВБУЗ к.х.н., доцент
Богдан КОТУР д.х.н., професор
Орест КУНТИЙ д.т.н., професор
Галина МІДЯНА к.х.н., ст.н.сп.
Дмитро НИКИПАНЧУК д.філ.
Галина НИЧИПОРУК к.х.н.
Микола ОБУШАК д.х.н., професор
Йосип ОПЕЙДА д.х.н., професор
Назарій ПОХОДИЛО д.х.н., ст. досл.
Олександр РОЇК д.х.н., доцент
Ірена СЕНЬКОВСЬКА д.філ.
Алла СИНИЦЬКА д.габ.
Андрій СТЕЦЬКІВ д.х.н., професор
Ярослав ХІМ’ЯК д.філ.
Мирослав ХОМА чл.-кор. НАН України, д.х.н., професор

Технічний редактор: Анатолій ЗЕЛІНСЬКИЙ к.х.н.