ПРАЦІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

Хімічні науки

Архів / Том LVI 2019 р.

Автор Назва Сторінки

Микола КОРОТКІХ, Геннадій РАЄНКО, Вагіз САБЄРОВ, Олесь ШВАЙКА

ЕНЕРГІЇ ДИМЕРИЗАЦІЇ ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК СТАБІЛЬНОСТІ КАРБЕНІВ.
І. ІМІДАЗОЛ-2-ІЛІДЕНИ
7-22

Микола КОРОТКІХ, Геннадій РАЄНКО, Вагіз САБЄРОВ, Василь ЄНЯ, Наталія ГЛИНЯНА, Максим НЕЧИТАЙЛОВ, Олесь ШВАЙКА

ЕНЕРГІЇ ДИМЕРИЗАЦІЇ ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК СТАБІЛЬНОСТІ КАРБЕНІВ.
ІІ. N,N′-ДИЗАМІЩЕНІ АЗОЛІЛІДЕНИ ТА СИСТЕМИ З ПІДВИЩЕНОЮ ЕЛЕКТРОНОДОНОРНІСТЮ
23-34

Микола КОРОТКІХ, Геннадій РАЄНКО, Вагіз САБЄРОВ, Василь ЄНЯ, Артур КНІШЕВИЦЬКИЙ, Олесь ШВАЙКА

ЕНЕРГІЇ ДИМЕРИЗАЦІЇ ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК СТАБІЛЬНОСТІ КАРБЕНІВ.
III. КОНДЕНСОВАНІ ТА НОВІТНІ ВИСОКОЕЛЕКТРОНОДОНОРНІ СИСТЕМИ
35-44

Володимир БАБІЖЕЦЬКИЙ, Богдан КОТУР, Володимир ЛЕВИЦЬКИЙ

ФАЗОВІ РІВНОВАГИ ТА КРИСТАЛІЧНІ СТРУКТУРИ ТЕРНАРНИХ СПОЛУК У СИСТЕМІ Dy–B–C ПРИ 1270 K 45-55

Ярослава ЛОМНИЦЬКА, Марія ДЗЕВЕНКО, Анастасія КУШНІР

ВЗАЄМОДІЯ ТАНТАЛУ ТА ВАНАДІЮ З ВЕЛИКИМ ВМІСТОМ ФОСФОРУ 56-63

Галина МІДЯНА, Тетяна ПОКИНЬБРОДА, Олена КАРПЕНКО, Ігор СЕМЕНЮК, Олена ПАЛЬЧИКОВА

ВПЛИВ РЕАКЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРОЦЕС ЕКСТРАКЦІЇ ГЛІКОЛІПІДІВ БАКТЕРІЙ РОДУ PSEUDOMONAS 64-70

Мирослав ХОМА, Світлана ГАЛАЙЧАК, Василь ІВАШКІВ, Мар’ян ЧУЧМАН, Юлія МАКСІШКО

ВПЛИВ СУЛЬФІДІВ ЗАЛІЗА НА ШВИДКІСТЬ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ ПРОЦЕСІВ НА СТАЛЯХ РІЗНОЇ СТРУКТУРИ У ХЛОРИДНО-АЦЕТАТНИХ РОЗЧИНАХ 71-79

Олена РІДКА, Василь МАТІЙЧУК, Ірина СОБЕЧКО, Надія ТИЩЕНКО, Ростислав КОСТЮК, Володимир ДІБРІВНИЙ, Валентин СЕРГЕЄВ

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАСИЧЕНИХ РОЗЧИНІВ МЕТИЛ 6-МЕТИЛ-4-(4-МЕТИЛФЕНІЛ)-2-ОКСО-1,2,3,4-ТЕТРАГІДРОПІРИМІДИН-5-КАРБОКСИЛАТУ В ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКАХ 80-88

Володимир ДУТКА, Галина МІДЯНА, Олена ПАЛЬЧИКОВА, Юрій ДУТКА, Ірина НАГОРНЯК

ОКИСНЕННЯ ХІНОЛІНУ ПЕРОКСИДЕКАНОВОЮ КИСЛОТОЮ В РІЗНИХ ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКАХ 89-100

Оксана ГЕРЦИК, Тетяна ГУЛА, Лідія БОЙЧИШИН, Мирослава КОВБУЗ, Наталія ПАНДЯК

МОДИФІКАЦІЯ АМОРФНИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ ОЛІГОМЕРНИМИ ПОКРИТТЯМИ 101-111

Ярослав КОВАЛИШИН, Іванна ТЕРЕНЯК, Михайло ГОНЧАР, Олександр РЕШЕТНЯК, Іван САЛДАН

ОКИСНЕННЯ АЛЬДЕГІДІВ НА ПАН−ВНТ-ЕЛЕКТРОДІ ДЕКОРОВАНОМУ ДРІБНОДИСПЕРСНИМИ ЧАСТИНКАМИ ПЛАТИНИ 112-121

Мирослава ГОРЯЧА, Галина НИЧИПОРУК, Райнер ПЬОТТГЕН, Василь ЗАРЕМБА

КРИСТАЛІЧНІ СТРУКТУРИ ФАЗ СИСТЕМИ GdCuIn1-XAlX 122-129

Михайло ЯЦИШИН, Вероніка ДОЖДЖАНИК, Соломія НЕСТЕРІВСЬКА, Нестор ГЕРМАН, Роман СЕРКІЗ, Наталя ДУМАНЧУК, Олександр РЕШЕТНЯК

СИНТЕЗ КОМПОЗИТІВ ЦЕОЛІТ/ПОЛІАНІЛІН ТА ЇХНЄ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ Cr(VI) ІЗ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ 130-143

Ольга ЖАК

НОВИЙ ТЕРНАРНИЙ ФОСФІД ГАФНІЮ ЗІ СТРУКТУРОЮ ТИПУ Fe2P 144-151

Марта КОЛОДІЙ, Олег ВЕРЕЩАГІН, Михайло ЯЦИШИН, Олександр РЕШЕТНЯК

ТЕРМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОЛІАНІЛІНУ ТА КОМПОЗИТІВ ЦЕЛЮЛОЗА/ПОЛІАНІЛІН, СИНТЕЗОВАНИХ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ 152-168

Христина ХРУЩИК, Лідія БОЙЧИШИН

ЗМІНА МІКРОТВЕРДОСТІ ТЕМПЕРАТУРНО МОДИФІКОВАНИХ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ НАНОКРИСТАЛІЗАЦІЇ АМОРФНИХ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Al–Ni–(RE≡Y, Gd) ТА ЇХ КАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ У ПРОЦЕСІ ВИДІЛЕННЯ ВОДНЮ 169-177

Олександр РЕШЕТНЯК

ПРОФЕСОР ЄВГЕН КОВАЛЬЧУК ТА НАУКОВА ШКОЛА «ФІЗИКО-ХІМІЯ ПОЛІМЕРІВ»: 2019 ‒ РІК ДВОХ ЮВІЛЕЇВ 178-190

Лілія БАЗИЛЯК

ГАЛИНА МІДЯНА (ДО 60–РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 193-198