ПРАЦІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

Хімічні науки

Архів / Том LX 2020 р.

Автор Назва Сторінки

Ілона КАРПЕНКО, Галина МІДЯНА, Олена КАРПЕНКО, Ігор СЕМЕНЮК, Степан МІДЯНИЙ, Олена ПАЛЬЧИКОВА

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЕКСТРАКЦІЇ ПРИ ВИДІЛЕННІ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РАМНОЛІПІДІВ 7-13

Галина МАРТИНЮК, Олена АКСІМЕНТЬЄВА

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОГО ПОЛІМЕРНОГО НАПОВНЮВАЧА НА МІКРОТВЕРДІСТЬ КОМПОЗИТІВ З ДІЕЛЕКТРИЧНИМИ ПОЛІМЕРНИМИ МАТРИЦЯМИ 14-21

Володимир ДУТКА, Галина МІДЯНА, Юрій ДУТКА, Олена ПАЛЬЧИКОВА

ОКИСНЕННЯ АКРИДИНУ ПЕРОКСИДЕКАНОВОЮ КИСЛОТОЮ В РІЗНИХ ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКАХ 22-30

Євгенія БІЛА, Дарина СОЛТИС, Микола ОБУШАК

ТРИКОМПОНЕНТНІ РЕАКЦІЇ НЕНАСИЧЕНИХ СПОЛУК З СОЛЯМИ АРЕНДІАЗОНІЮ І НЕЙТРАЛЬНИМИ НУКЛЕОФІЛАМИ. АРИЛСУЛЬФОНІЛЮВАННЯ 31-54

Оксана МЯКУШ, Леонід СИСА

ОСОБЛИВОСТІ ВИЛУЧЕННЯ ЙОНІВ МІДІ, ЦИНКУ ТА НІКЕЛЮ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ПРИРОДНИМИ СОРБЕНТАМИ, АКТИВОВАНИМИ МІКРОХВИЛЯМИ 55-67

Мирослава ГОРЯЧА, Галина НИЧИПОРУК, Райнер ПЬОТТГЕН, Василь ЗАРЕМБА

КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА СПОЛУК YNi0.83Ga1.17 І YNiIn0.15Ga0.85 68-74

Ярослав КОВАЛИШИН, Іванна ТЕРЕНЯК, Орест ПЕРЕВІЗНИК

ЄМНІСНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ МОДИФІКОВАНОГО ТА НЕМОДИФІКОВАНОГО ТЕРМОРОЗШИРЕНОГО ГРАФІТУ З ПОЛІАНІЛІНОМ 75-84

Микола КОРОТКІХ, Геннадій РАЄНКО, Вагіз САБЄРОВ, Василь ЄНЯ, Наталія ГЛИНЯНА, Олександр АВКСЕНТЬЄВ, Олесь ШВАЙКА

ФІЛЬНІСТЬ КАРБЕНІВ. НОВИЙ ПОГЛЯД 85-106

Ольга ГУЛАЙ, Василина ШЕМЕТ, Василь ЖИЛКО, Олена КЛІМОВИЧ

ІНГІБІТОРНА ЕФЕКТИВНІСТЬ І СКЛАД ЕКСТРАКТУ КОРИ ДУБА 107-117

Оксана ГЕРЦИК, Мирослава КОВБУЗ, Тетяна ГУЛА, Наталія ПАНДЯК

ЕЛЕКТРОКАТАЛІЗ З УЧАСТЮ АМОРФНИХ МЕТАЛЕВИХ ЕЛЕКТРОДІВ 118-126

Лілія БАЗИЛЯК, Андрій КИЦЯ, Ілона КАРПЕНКО, Олена КАРПЕНКО

СИНТЕЗ ТА АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА СТАБІЛІЗОВАНИХ ЦИТРАТ-АНІОНАМИ 127-135

Михайло ЯЦИШИН, Христина ВЛАД, Роман СЕРКІЗ, Олександр РЕШЕТНЯК

ПОТЕНЦІОДИНАМІЧНЕ ОСАДЖЕННЯ ПОЛІПІРОЛУ НА ПОВЕРХНІ АМОРФНОГО СПЛАВУ СКЛАДУ Al87Ni8Y5 136-147

Мирослава КОВБУЗ, Оксана ГЕРЦИК, Лідія БОЙЧИШИН

НАНОМАТЕРІАЛИ: АМОРФНІ СПЛАВИ (ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА, ДІЙСНОГО ЧЛЕНА НТШ ІВАНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА ВАКАРЧУКА) 151-154

Олена АКСІМЕНТЬЄВА, Ярослав КОВАЛЬСЬКИЙ

ДО ЮВІЛЕЮ ПРОФЕСОРА ДУТКИ ВОЛОДИМИРА СТЕПАНОВИЧА 155-158