ПРАЦІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

Хімічні науки

Архів / Том LXVI 2021 р.

Автор Назва Сторінки

Олена АКСІМЕНТЬЄВА, Галина МАРТИНЮК, Богдан ЦІЖ, Ярослав КОВАЛЬСЬКИЙ, Микола ЯЦКОВ

ФОРМУВАННЯ ГНУЧКИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОПТИЧНИХ СЕНСОРІВ НА ОСНОВІ КОМПОЗИТІВ ПОЛІАМІНОАРЕНІВ I ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ 7-18

Юлія СТЕЦІВ, Ірина ЖУРАВЕЦЬКА, Михайло ЯЦИШИН, Анатолій ЗЕЛІНСЬКИЙ, Олександр РЕШЕТНЯК

ТОНКІ ПЛІВКИ ПОЛІАНІЛІНУ НА ПОЛІЕТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНІЙ ПІДКЛАДЦІ ЯК АДСОРБЕНТИ Cr(VI) 19-33

Володимир ДУТКА, Галина МІДЯНА, Юрій ДУТКА, Олена ПАЛЬЧИКОВА

ОКИСНЕННЯ НІТРОГЕНОВМІСНИХ СПОЛУК ПЕРОКСИКИСЛОТАМИ В РІЗНИХ ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКАХ 34-46

Наталія ПАНДЯК, Оксана ГЕРЦИК, Михайло ЯЦИШИН, Мирослава ТАШАК

ВПЛИВ ПРИРОДИ ЕЛЕКТРОДА НА РЕАКЦІЙНУ ЗДАТНІСТЬ АЦЕТИЛЕВМІСНИХ ПЕРОКСИДНИХ ІНІЦІАТОРІВ 47-56

Оксана ГЕРЦИК, Мирослава КОВБУЗ, Тетяна ГУЛА, Марія ЛОПАЧАК

ХІМІЧНА МОДИФІКАЦІЯ АМОРФНИХ МЕТАЛЕВИХ ЕЛЕКТРОДІВ 57-67

Христина ХРУЩИК, Лідія БОЙЧИШИН, Оксана САПАЦІНСЬКА

ПАСИВАЦІЙНЕ ОКИСНЕННЯ ПОВЕРХНІ АМС Al87Ni8Y5 У ПРИСУТНОСТІ ОКСИГЕНОВМІСНИХ ІНГІБІТОРІВ 68-79

Світлана ГАЛАЙЧАК, Марія-Олена ДАНИЛЯК, Іван ЗІНЬ, Ольга ХЛОПИК, Мирослав ГОЛОВЧУК, Богдан ДАЦКО, Ярослав ЗІНЬ, Сергій КОРНІЙ

ВПЛИВ МОДИФІКАЦІЇ ЦЕОЛІТІВ КАТІОНАМИ ДВОХВАЛЕНТИХ МЕТАЛІВ НА ЇХ СОРБЦІЙНІ ТА ІНГІБУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ 80-89

Олена МАКІДО, Галина ХОВАНЕЦЬ, Оксана ХАВУНКО

СИНТЕЗ КАТАЛІЗАТОРІВ НА ОСНОВІ МАГНІТНИХ ЧАСТИНОК CoFe2O4 90-97

Юрій ВЕРБОВИЦЬКИЙ, Ігор ЗАВАЛІЙ, Павло ЛЮТИЙ, Тарас ЗАСАДНИЙ

CИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА ВОДЕНЬСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИБРАНИХ СПЛАВІВ RMgM4 (R = Y, Ce; M = ПЕРЕХІДНИЙ МЕТАЛ) 98-106

Володимир БАБІЖЕЦЬКИЙ, Богдан КОТУР

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСТЕХІОМЕТРИЧНОСТІ СПОЛУКИ GdFe2Si2 МЕТОДОМ МОНОРКРИСТАЛУ 107-116

Назар ЗАРЕМБА, Галина НИЧИПОРУК, Мирослава ГОРЯЧА, Василь ЗАРЕМБА

СИСТЕМИ RCuIn1–xGax (R = La, Ce) ПРИ 870 K 117-124

Оксана КАРИЧОРТ, Ольга ЖАК

КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА ФОСФІДІВ RPd2P2 (R = Gd, Tb, Dy, AND Er) 125-133

Олег МАРЧУК, Олександр СМІТЮХ

КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА СУЛЬФІДІВ R3Co(Ni)0.5SiS7 (R – Ce, Pr) 134-141

Зіновія ШПИРКА, Марія-Божена ТУНСЬКА1 Лариса КОВАЛЬЧУК

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ ЯК ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ 142-153

Онуфрій БАНАХ

ДО 100-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ ДОЦЕНТА ГЕОРГІЯ СТОРОЖА 157-163

Онуфрій БАНАХ

МИХАЙЛО СОЛТИС – ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРОФЕСОР ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 164-171

Микола ВАСИЛЕГА-ДЕРИБАС

115 РОКІВ БІЛЯ ВЧИТЕЛЯ І ПІД ЙОГО ЕГІДОЮ (ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА АНДРІЯ МАТВІЙОВИЧА ГОЛУБА) 172-179

Володимир ДУТКА

ВАСИЛЕГА-ДЕРИБАС МИКОЛА ДЕНИСОВИЧ (1943–2020) 180-182