ПРАЦІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

Хімічні науки

Архів / Том LXXIII 2023 р.

Автор Назва Сторінки

Роман ГЛАДИШЕВСЬКИЙ, Світлана ПУКАС

ПЕТРО-БОГДАН КРИП’ЯКЕВИЧ: СТАНОВЛЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ НАУКОВОЇ КРИСТАЛОХІМІЧНОЇ ШКОЛИ 7-25

Марія ЛОПАЧАК, Лідія БОЙЧИШИН

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АМОРФНИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ КОБАЛЬТУ. ОГЛЯД 26-37

Мирослава ГОРЯЧА, Галина НИЧИПОРУК, Ярослав ГАЛАДЖУН, Райнер ПЬОТТГЕН, Василь ЗАРЕМБА

КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА ФАЗ ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ GdNiIn1-xAlx 38-44

Орися БЕРЕЗНЮК, Олександр СМІТЮХ, Людмила ПІСКАЧ

СИСТЕМА Cu2S–Sb2S3–SnS2 45-58

Ярослав КОВАЛИШИН, Ольга. КУРИШКО, Микола КОРОВ’ЯКОВ

СИНТЕЗ ВАНАДАТУ ЗАЛІЗА(ІІІ) З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ 59-67

Лілія БАЗИЛЯК, Павло ЛЮТИЙ, Ярослав ПІЛЮК, Ірина БАЛАШОВА, Мар’яна ШЕПІДА, Галина ЗОЗУЛЯ, Орест КУНТИЙ, Андрій КИЦЯ

СИНТЕЗ БІМЕТАЛЕВИХ НАНОСТРУКТУР Ni(Pd) ТА ЇХНЯ КАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ У ПРОЦЕСАХ ВІДНОВЛЕННЯ п-НІТРОФЕНОЛУ 68-78

Наталія СЛИВКА, Леся САЛІЄВА, Марія ЛІТВІНЧУК, Михайло ВОВК

РЕАКЦІЯ [3+2]-ЦИКЛОПРИЄДНАННЯ У СИНТЕЗІ НОВИХ (БЕНЗ)ІМІДАЗО[2,1-b][1,3]ТІАЗИНІЛ-1,6a-ДИГІДРОПІРОЛО[3,4-d][1,2,3]ТРИАЗОЛ-4,6(3aH,5H)-ДІОНІВ 79-85

Галина МАРТИНЮК, Олена АКСІМЕНТЬЄВА-КРАСНОПОЛЬСЬКА

ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ПОЛІМЕРІВ 86-94

Юлія СТЕЦІВ, Вікторія ШИНГЕЛЬСЬКА, Михайло ЯЦИШИН, Анатолій ЗЕЛІНСЬКИЙ, Галина СТЕЦІВ, Олександр РЕШЕТНЯК

НАНОПЛІВКА ПОЛІАНІЛІНУ НА ПОЛІЕТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНІЙ ПІДКЛАДЦІ ЯК АДСОРБЕНТ Cr(VI) 95-113

Марія СИДОРКО, Михайло ЯЦИШИН, Анатолій ЗЕЛІНСЬКИЙ, Соломія НЕСТЕРІВСЬКА, Олександр РЕШЕТНЯК

АДСОРБЕНТ Cr(VI) НА ОСНОВІ ЦЕОЛІТУ ТА ПОЛІАНІЛІНУ 114-135

Дмитро ПОЛЬОВИЙ, Наталія ДЕМ’ЯНЮК, Анна ДЕМИД, Лариса БОЙКО, Григорій ЗАГРИЧУК, Олена АКСІМЕНТЬЄВА-КРАСНОПОЛЬСЬКА

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ФЕНОЛЬНИХ ПОХІДНИХ У РОСЛИННИХ ВИТЯЖКАХ 136-143

Оксана ГЕРЦИК, Мирослава КОВБУЗ, Ольга ЄЗЕРСЬКА, Наталія ПАНДЯК, Мирослава ТАШАК

ОСОБЛИВОСТІ АДСОРБЦІЇ СПИРТІВ НА ПОВЕРХНІ АМОРФНИХ МЕТАЛЕВИХ СПЛАВІВ 144-153

Володимир ДУТКА, Галина МІДЯНА, Юрій ДУТКА

КАТАЛІТИЧНИЙ РОЗКЛАД І СТАБІЛІЗАЦІЯ РОЗЧИНІВ ПЕРОКСИОЦТОВОЇ КИСЛОТИ 154-160

Зіновія ШПИРКА, Марія-Божена ТУНСЬКА, Лариса КОВАЛЬЧУК

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЯК СКЛАДНИК СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 161-176

Володимир ДУТКА

ХЕМІЧНА КОМІСІЯ НТШ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ 179-184

Ольга ЖАК, Лілія ДУБЕНСЬКА

ЯРОСЛАВ КАЛИЧАК 185-188

Зеновій ЗНАК

ВІКТОР ЯВОРСЬКИЙ (1937 – 2016) 189-192

Онуфрій БАНАХ

МИХАЙЛО ЦВІТ – ЗАСНОВНИК ХРОМАТОҐРАФІЇ 193-200

Онуфрій БАНАХ

ЛЬВІВСЬКА ЦЕОЛІТНО-ХРОМАТОҐРАФІЧНА ГРУПА 201-217