ПРАЦІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

Хімічні науки

Архів / Том LIII 2018 р.

Автор Назва Сторінки

Володимир ЛЕВИЦЬКИЙ, Володимир БАБІЖЕЦЬКИЙ, Павло ДЕМЧЕНКО, Богдан КОТУР

СИСТЕМА Tb–Ni–C ПРИ 800 °C. КРИСТАЛІЧНА ТА ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА МОНОКРИСТАЛА TbNiC2 7-15

Людмила ПІСКАЧ, Ганна МАХНОВЕЦЬ, Галина МИРОНЧУК

СИСТЕМА TlInS2–ZnS ТА ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛУ TlInS2:Zn2+ 16-23

Ольга ЖАК

КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА АРСЕНІДУ HfNiAs 24-30

James T. A. JONES, Paul V. WIPER and Yaroslav Z. KHIMYAK

INCORPORATION OF ALUMINIUM INTO –CH2CH2–/–CH=CH–PMOS 31-46

Микола БЛАЖЕЄВСЬКИЙ, Лілія ДУБЕНСЬКА, Валерій МОРОЗ

ЩОДО КОРЕКТНОСТІ ПОДАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ У ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ АНАЛІЗ 47-62

Галина МІДЯНА, Олена ПАЛЬЧИКОВА, Оксана ХАВУНКО, Степан МІДЯНИЙ

ВПЛИВ РОЗЧИННИКІВ НА КІНЕТИКУ ЦИС-ТРАНСІЗОМЕРИЗАЦІЇ ДЕЯКИХ АРОМАТИЧНИХ АЗОСПОЛУК 63-67

Христина РИМША, Марія ЖИГАЙЛО, Оксана ДЕМЧИНА, Ірина ЄВЧУК

ОРГАНО-НЕОРГАНІЧНІ СУЛЬФОВМІСНІ МЕМБРАНИ ДЛЯ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 68-80

Роман ПЕТРИШИН, Зіновій ЯРЕМКО

ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І РН СЕРЕДОВИЩА НА ЕЛЕКТРОПОВЕРХНЕВІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНИХ СУСПЕНЗІЙ ДІОКСИДУ ТИТАНУ 81-91

Михайло ЯЦИШИН, Вікторія МАКОГОН, Ульяна ЦІКО, Олександр РЕШЕТНЯК

КОМПОЗИТНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ПОЛІАНІЛІНУ ТА ПРИРОДНИХ МІНЕРАЛІВ: КОРОТКИЙ ОГЛЯД. 2. ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ, ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 92-131

Марія-Олена ДАНИЛЯК, Лідія БОЙЧИШИН

ОСОБЛИВОСТІ НАНОГЕОМЕТРІЇ ПОВЕРХНІ АМОРФНИХ МЕТАЛЕВИХ СПЛАВІВ. КОРОТКИЙ ОГЛЯД. 132-144

Володимир ДУТКА, Галина МІДЯНА, Олена ПАЛЬЧИКОВА, Юрій ДУТКА

ВПЛИВ РЕАКЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ШВИДКІСТЬ ТЕРМОЛІЗУ АЛІФАТИЧНИХ ПЕРОКСИКИСЛОТ 145-154

Оксана ГЕРЦИК, Мирослава КОВБУЗ, Тетяна ГУЛА, Наталя ПАНДЯК, Надія СЕНЬКІВ

ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АМОРФНОГО СПЛАВУ Fe78,5Ni1,0Mo0,5Si6,0B14,0 У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ СУЛЬФАТНОЇ КИСЛОТИ РІЗНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ 155-163

Володимир ДУТКА, Ельза БІЛОСОРОЧКА, Олена АКСІМЕНТЬЄВА, Галина ГАЛЕЧКО, Ярослав КОВАЛЬСЬКИЙ

ТЕРМОМЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ ПОЛІМЕР–ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ ТА ПОЛІАНІЛІНУ 164-169

Юлія СТЕЦІВ, Михайло ЯЦИШИН, Олександр РЕШЕТНЯК

ОПТИЧНИЙ рН СЕНСОР НА ОСНОВІ ПЛІВОК ПОЛІАНІЛІНУ 170-180

ГЛАДИШЕВСЬКИЙ РОМАН ЄВГЕНОВИЧ – КРИСТАЛОХІМІК ЗІ СВІТОВИМ ІМ’ЯМ (ДО 60-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 183-181

ВІКТОР ЗАКОРДОНСЬКИЙ (ДО 80-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 192-193

Дарія СЕМЕНИШИН

ПЕТРО БОГДАН ІВАНОВИЧ КРИП’ЯКЕВИЧ (95 РОКІВ ВІД НАРОДЖЕННЯ) 194-197

Онуфрій БАНАХ

У ВІНОК ПОШАНИ ПРОФЕСОРА КАЗИМИРА ПАТРИЛЯКА (ДО 80-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 198-205

Онуфрій БАНАХ

НАША СПІВПРАЦЯ З АКАДЕМІКОМ АНДРОНІКАШВІЛІ ЯК СВІДЧЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ УКРАЇНСЬКО-ГРУЗИНСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ 206-217